กลุ่ม "สีเขียว"

หัวข้อการนำเสนอผลการศึกษา
"ความรับผิดชอบต่อสังคม
ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
(EGAT CSR Model)"

รายชื่อสมาชิกกลุ่ม "สีเขียว"
ประเสริฐ อินทับ - วิศวกรระดับ 11 (อขภ.)
สุทธิศักดิ์ หิรัญญะชาติธาดา - วิศวกรระดับ 11 (อคฟ.)
อนุชิต เจริญพันธ์ - วิศวกรระดับ 11 (อปอ.)
พิพัฒน์ ราษฎร์ศิริ - วิศวกรระดับ 11 (อปล.)
สมศักดิ์ นพสรอมรกิจ - วิศวกรระดับ 11 (อรส.)
ไววิทย์ สุขมาก - วิศวกรระดับ 11 (อปน.)
เริงชัย คงทอง - วิศวกรระดับ 11 (อปก.)
กิตติ เพ็ชรสันทัด - วิศวกรระดับ 11 (อษส.)
สมชาติ ศรีปรัชญากุล - วิศวกรระดับ 11 (อกร.)
ไพสิฐ ตัณฑุลพงษ์ - วิศวกรระดับ 11 (อพผ.)
คลิปวีดีโอ การนำเสนอผลการศึกษา
"ความรับผิดชอบต่อสังคมของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT CSR Model)"
[Clip 2]

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

<< ชมคลิปก่อนหน้า:: [1] [2] [3] [4] [5] [6] ::ชมคลิปถัดไป >>

 


 
HOME lecture notes EGRP forum learning lab schedule project presentation photo gallery

Copyright 2010 © การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (Electricity Generating Authority of Thailand). All rights reserved
created & designed by nannalin creation 08-1890-2545

เยี่ยมชมเว็บไซต์ NIDA เยี่ยมชมเว็บไซต์ EGAT