นายวันชัย คณาสิทธิบุญ
Mr. Wanchai Kanasittiboon
กลุ่ม "เฟื่องฟ้า"
 
 
 
 
 • ตำแหน่ง : วิศวกรระดับ 11 (วศ.11)
 • สังกัดฝ่าย : ฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ (อปท.)
 • สายรอง : รองผู้ว่าการนโยบายและแผน (รวผ.)
 • สาขา/การศึกษา : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วัน/เดือน/ปีเกิด : 26 ก.ค. 2504 (Happy Birthday >>)
 
 • Nickname : จืด
 • Work / Life Motto : "ทุกปัญหา มีทางแก้ไข"
 • Favorite Place : ภูเก็ต
 • Favorite Song : "ต้องมีสักวัน" ก๊อต จักรพรรณ์
 
 • Contact Address : อปท. กฟผ. ห้อง 208 ท.101 เลขที่ 53 ถ.จรัญสนิทวงศ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
 • Office Tel. : 02 4364503
 • Mobile : 085 9080056
 • e-mail : wanchai.k@egat.co.th
 
 
Favorite Song
ต้องมีสักวัน
- ก๊อต จักรพรรณ์ อาบครบุรี
 
 
 
 
< back to Member Profile
 
 
 
 
 
 
   
Lecture Notes Download
Learning Lab Program Director
Schedule Learning Gadget
Project Presentation Member Profile
Photo Gallery Contact us
 
Copyright 2013 © การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
(Electricity Generating Authority of Thailand). All rights reserved.
created & designed by idealready.com / contact: 08-1809-2545